Contact

Hoofdmenu

Languages

Nederland
Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
Afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) wordt vandaag wereldwijd in enorme hoeveelheden geproduceerd en is een wereldwijd milieuprobleem geworden. Dit heeft te maken met het feit dat e-afval gevaarlijke stoffen bevat die vrijkomen als het afval wordt behandeld en verwerkt. De risico's voor mens en milieu variëren echter afhankelijk van hoe het e-afval wordt verwerkt. Afval van EEA wordt vaak gerecycleerd met als doel de gevaarlijke componenten te verwerken en/of de waardevolle materialen terug te winnen. 

Het doel van de AEEA-richtlijn is het inzamelen, hergebruiken en recycleren van gebruikte elektronische apparaten te verbeteren om zo bij te dragen aan de vermindering van afval en een efficiënt gebruik van hulpbronnen en om de illegale uitvoer van dit soort afval uit de EU te beperken.
AEEA-richtlijn 2012/19/EU algemene informatie
               
Informatie voor gebruikers, afvalbehandelingsfaciliteiten en etikettering is opgesteld volgens EU-richtlijn 2012/19/EU (AEEA) om eindgebruikers de nodige informatie te geven over de manier waarop AEEA-afval (elektrische en elektronische apparatuur) moet worden behandeld en verwijderd nadat het uit dienst is genomen en moet worden gerecycleerd.