Contact

Hoofdmenu

Languages

Nederland
RoHS - Restriction of Hazardous Substances

GE Industrial Solutions - RoHSOm de het milieu en gezondheid van mensen die met Elektrische en Elektronische Apparatuur (EEE) werken te beschermen, heeft de Europese Unie een nieuwe richtlijn opgesteld die sinds 1 juli 2006 vigerend is.


Bekijk meer details en onze Industrial Solutions verbintenis aangaande deze RoHS-richtlijn.

 

Wat is RoHS ?

GE Industrial Solutions - RoHSIn 2003 verhief de Europese Unie de Restriction of Hazardous Substances-richtlijn (RoHS) tot wet (2002/95/EC) om het milieu en de gezondheid van mensen die met Elektrische en Elektronische Apparatuur (EEE) werken te beschermen. Deze wetgeving wil de concentratie van bepaalde stoffen elimineren van elektrische en elektronische apparatuur die binnen het bereik van de richtlijn vallen. Bijgevolg moeten de EU-lidstaten verzekeren dat nieuwe elektrische & elektronische apparatuur die op de markt wordt gebracht, vanaf 1 juli 2006, geen van de volgende 6 voorgeschreven stoffen bevat:

 

 • Lood
 • Kwik
 • Cadmium
 • Hexavalent chroom
 • PBB (Polybrominated Biphenyls)
 • PBDE (Polybrominated Diphenyl Ethers)

 

Artikel 3(a) van de WEEE richtlijn definieert "elektrische en elektronische apparatuur (EEE)" als volgt:
Elektrische en elektronische apparatuur of 'EEE' (Electrical and Electronic Equipment) is apparatuur die afhankelijk is van elektrische stroom of elektromagnetische velden om correct te werken, alsook apparatuur voor het opwekken, overdragen en meten van deze stroom en velden, binnen de categorieën beschreven in bijlage IA, en ontworpen voor gebruik met een spanning lager dan 1000 Volt voor wisselstroom en 1500 Volt voor gelijkstroom.

 

Onze verbintenis

GE Industrial Solutions - RoHSProductidentificatie

Industrial Solutions identificeert de producten die binnen het bereik van de richtlijn vallen en zorgt ervoor dat deze de richtlijn naleven.

 

Nieuwe producten

Alle nieuwe producten die Industrial Solutions op de markt zal brengen en die binnen het bereik vallen, zullen de RoHS richtlijn naleven.

 

Officiële verklaring

Industrial Solutions biedt een officiële verklaring om klanten te informeren over RoHS binnen GE:
In verband met de richtlijn 2002/95/EC aangaande de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in bepaalde elektrische en elektronische apparatuur, bevestigt GE Energy dat hun producten die na 30 juni 2006 worden verkocht, overeenstemmen met de vereisten van de richtlijn.

 

Als u verduidelijking, overeenkomstig specifieke inhoudsbeperkingen vereist, neemt u dan contact op met onze vertegenwoordiger. (PDF) (0.2 MB) (Engelse versie)

 

Economische en sociale behoeften convergeren

Wij doen veel meer. In samenhang met de RoHS-verbintenissen onderneemt GE belangrijke stappen om economische en sociale behoeften te convergeren. Lees onze Ecomagination-verbintenis.

 

Veelgestelde vragen

GE Industrial Solutions - RoHSZie Veelgestelde vragen over richtlijn 2002/95/EC aangaande de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (RoHS)

 

Er worden antwoorden gegeven op vragen zoals:

 • Wat is de wettelijke basis van de RoHS-richtlijnen
 • Welke criteria worden gebruikt om te bepalen of een product onder de RoHS-richtlijn valt?

 

Milieunieuws - RoHS- en WEEE-richtlijnen

Link naar de RoHS- en WEEE-richtlijnen

 

Bereik van de RoHS richtlijnen:

Een Praktische gids uitgegeven door ORGALIME, de European Engineering Industries Association, om het bereik van de RoHS- en WEEE-richtlijnen te begrijpen.
De gids bevat leidraden voor het gebruik van de WEEE/RoHS-beslissingsstructuur.

 

Getroffen productenseries

GE Industrial Solutions - RoHSProductenseries getroffen door de RoHS-richtlijn (2002/95/EC) en categorieën van het nalevingsplan van Industrial Solutions zoals gespecificeerd in de WEEE-richtlijn (2002/96/EC)

 

 • Elektronisch & systemen
  • automatische verdeler (voederbak voor vissen)
  • timers in toestellen
 • Universele sturingsinrichtingen
  • Sturingsinrichtingen van toestellen
  • Telecomstekkers & -bedrading