Contact

Hoofdmenu

Languages

Nederland

ProceraPlus

GE Industrial Solutions - Procera

Ontwerpen, tekenen, berekenen, bestuderen van LS-installaties volgens het AREI. GE lanceert het nieuwe softwarepakket ProceraPlus* voor het ontwerpen en berekenen van complete L.S. installaties volgens het AREI. ProceraPlus* is een op Windows gebaseerd pakket dat volledig tweetalig (N/F) in gebruik is.

 

 

ProceraPlus* biedt de gebruiker de mogelijkheid de juiste beveiliging in het meest geschikte verdeelsysteem, alsook de bijbehorende componenten te kiezen. Met behulp van Procera Plus kan de kortsluitvastheid op snelle en eenvoudige en exacte manier op ieder punt van de installatie berekend worden. Het programma biedt een perfect evenwicht tussen de installatiekostprijs en het comfortniveau (voorkomen van ongewenste uitschakelingen).
 
ProceraPlus* kan tot 50 verdeelborden, 300 kringen en maximaal 6300A berekeningen uitvoeren.
 
Nieuwe elementen in deze versie zijn onder andere:
 • mogelijkheid om tot 6 gewone en 1 noodbron in parallel te zetten
 • meerdere voorgedefinieerde eindkringen zoals: stopcontacten, verlichting, verwarming, condensatorbatterij, motor of transfo LS/LS
 • de productdatabase uitgebreid met het compleet programma SolutionPlus beveiligingscomponenten (o.a. open en gesloten vermogenschakelaars M-PACT en Record Plus, modulaire automaten ElfaPlus).
 • de afdrukopties zijn ook merkbaar verbeterd: men kan nu eenvoudigweg een ééndraadschema (algemeen of per bord), de eindkringen met hun eigenschappen, een kabeltabel en de instellingen van de beveiligingen afdrukken, zowel in het Frans als in het Nederlands.
 

Kenmerken

Architectuur van de installatie

 • In horizontale en verticale richting
 
Voeding
 • Aantal bronnen: 6 gewone + 1 noodbron (tot 6300A) in parallel + noodaggregaat
 • Aardingsysteem: TN(-C-S), TT en IT zonder en met N
 • Openbare distributie vertrekkend van Ik
 
Kringen
 • Verdeelbord
 • Eindkring: Motor, stopcontacten, verlichting, verwarming, transfo LS/LS, condensatorbatterij (per bord), varia
 
Beveiligingen
 • Vermogenschakelaars (open vermogenschakelaars M-PACT en gesloten vermogenschakelaars Record Plus)
 • Modulaire automaten (ElfaPlus) karakteristiek B, C en D + thermische motorbeveiliging
 • Aardlekschakelaarelementen
 • Smeltveiligheden type gG/gL, type aM + thermische motorbeveiliging
 • Associatie en selectiviteit
 
Afdrukken
 • Dossier = verzameling van rapporten
 • Rapport: Voorblad, bronnen, ééndraadsschema (algemeen, per bord), kring (+ eigenschappen), kabeltabel, instelling beveiligingen
 
Hulpschermen
 • Gekoppeld aan de parameters op het scherm
 • Klik hier om meer te weten te komen over onze opleidingssessies Procera Plus.